eHalal Thương hiệu Thực phẩm Toàn cầu

eHalal đã duy trì từ năm 2017 Cơ sở dữ liệu thực phẩm toàn cầu cho 1000 Thương hiệu Thực phẩm Hàng đầu Thế giới. Dự án này lưu trữ tất cả các Mặt hàng Thực phẩm có Mã vạch và Số điện tử trên Hedera Hashgraph, Mạng Ethereum eHalal và trên các máy chủ Cơ sở dữ liệu SQL của chúng tôi ở Singapore. eHalal cũng phân tích hành vi ăn uống của người dùng để phục vụ tốt hơn cho người Ummah theo đạo Hồi toàn cầu của chúng tôi.

Các thương hiệu thực phẩm toàn cầu được giám sát