eHalal Global Food Brands

eHalal รักษาฐานข้อมูลอาหารทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2017 สำหรับแบรนด์อาหาร 1000 อันดับแรกของโลก โครงการนี้เก็บรายการอาหารทั้งหมดที่มีบาร์โค้ดและ E-Numbers บน Hedera Hashgraph, เครือข่าย eHalal Ethereum และบนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SQL ของเราในสิงคโปร์ นอกจากนี้ eHalal ยังวิเคราะห์พฤติกรรมด้านอาหารของผู้ใช้ของเราเพื่อให้บริการอุมมะห์มุสลิมทั่วโลกของเราได้ดียิ่งขึ้น

ตรวจสอบแบรนด์อาหารทั่วโลก