eHalal дэлхийн хүнсний брэндүүд

eHalal нь 2017 оноос хойш дэлхийн шилдэг 1000 хүнсний брэндийн дэлхийн хүнсний мэдээллийн санг хадгалсаар ирсэн. Энэхүү төсөл нь зураасан код болон цахим дугаар бүхий бүх хүнсний барааг хадгалдаг Хэдера Хашграв, eHalal Ethereum сүлжээ мөн Сингапур дахь манай SQL мэдээллийн сангийн серверүүд дээр. eHalal нь дэлхийн лалын шашинтнуудад илүү сайн үйлчлэхийн тулд хэрэглэгчдийнхээ хоол хүнсний зан үйлд дүн шинжилгээ хийдэг.

Дэлхийн хүнсний брэндүүдэд хяналт тавьдаг