برندهای جهانی غذای حلال

eHalal از سال 2017 پایگاه داده جهانی غذا را برای 1000 برند برتر مواد غذایی در جهان نگهداری می کند. این پروژه تمام اقلام غذایی را با بارکد و شماره های الکترونیکی روی آن ذخیره می کند هدهرا هشگریپ, شبکه eHalal Ethereum و در سرورهای پایگاه داده SQL ما در سنگاپور. eHalal علاوه بر این رفتار غذایی کاربران ما را برای خدمت بهتر به امت اسلامی جهانی خود تجزیه و تحلیل می کند.

نظارت بر برندهای جهانی مواد غذایی