Παγκόσμιες επωνυμίες τροφίμων eHalal

Το eHalal διατηρεί από το 2017 την παγκόσμια βάση δεδομένων τροφίμων για τις 1000 κορυφαίες μάρκες τροφίμων στον κόσμο. Αυτό το έργο αποθηκεύει όλα τα είδη τροφίμων με γραμμωτούς κώδικες και αριθμούς E-Number στο Hedera Hashgraph, Δίκτυο eHalal Ethereum και στους διακομιστές μας της βάσης δεδομένων SQL στη Σιγκαπούρη. Το eHalal αναλύει επιπρόσθετα τη συμπεριφορά των χρηστών μας στα τρόφιμα για να εξυπηρετήσει καλύτερα την παγκόσμια μουσουλμανική ύμαμα.

Παρακολούθησαν παγκόσμιες επωνυμίες τροφίμων