eHalal Global Food Brands

eHalal od 2017. godine održava globalnu bazu podataka o hrani za 1000 najboljih brendova hrane na svijetu. Ovaj projekat pohranjuje sve prehrambene artikle sa bar kodovima i E-brojevima na Hedera Hashgraph, eHalal Ethereum mreža i na našim serverima SQL baze podataka u Singapuru. Uz to, eHalal analizira i ponašanje naših korisnika u ishrani kako bi bolje opsluživali naš globalni muslimanski ummet.

Praćene globalne marke hrane